نمایشگاه سالانه صنایع انرژی ایران

امسال مطابق برنامه هر ساله غرفه شرکت توربوتک (توربو کمپرسور تک خاورمیانه) افتخار میزبانی از بازدیدکنندگان محترم نمایشگاه سالانه صنعت برق، آب، گاز و انرژی اتمی را دارا می باشد. وعده ما ایران، تهران، سالن اصلی نمایشگاه بین اللملی تهران (سالن میلاد)، غرفه 101 شرکت توربوتک

 

نمایشگاه بین المللی زوریخ

شرکت توربوتک (توربو کمپرسور تک خاورمیانه) دارای برند ملی و دانش فنی و فناوری طراحی و ساخت انواع موتورهای توربینی و کمپرسورهای انتقال شرکت برتر طراحی و مهندسی جهان در این صنعت خواهد بود.

خدمات و پشتیبانی

شرکت توربوتک (توربو کمپرسور تک خاورمیانه) دارای برند ملی و دانش فنی و فناوری طراحی و ساخت انواع موتورهای توربینی و کمپرسورهای انتقال شرکت برتر طراحی و مهندسی جهان در این صنعت خواهد بود.

تماس با توربوتک

شرکت توربوتک (توربو کمپرسور تک خاورمیانه) دارای برند ملی و دانش فنی و فناوری طراحی و ساخت انواع موتورهای توربینی و کمپرسورهای انتقال شرکت برتر طراحی و مهندسی جهان در این صنعت خواهد بود.

آخرین اخبار

پایش لحظه ای لرزه

شرکت توربوتک دارای برند ملی و دانش فنی و فناوری طراحی و ساخت انواع موتورهای توربینی و کمپرسورهای انتقال شرکت برتر طراحی و مهندسی جهان در این صنعت خواهد بود.

مونیتورینگ هوشمند آنلاین

شرکت توربوتک (توربو کمپرسور تک خاورمیانه) دارای برند ملی و دانش فنی و فناوری طراحی و ساخت انواع موتورهای توربینی و کمپرسورهای در این صنعت خواهد بود.

حل مشکل انجماد سریع

شرکت توربوتک (توربو کمپرسور تک خاورمیانه) دارای برند ملی و دانش فنی و فناوری طراحی و کمپرسورهای انتقال طراحی و مهندسی جهان در این صنعت خواهد بود.

پره های جدید موتورهای گازی

شرکت توربوتک (توربو کمپرسور تک خاورمیانه) دارای برند ملی و دانش فنی و فناوری طراحی و ساخت انواع موتورهای طراحی و مهندسی جهان در این صنعت خواهد بود.

همکاران ما