برگزاری کارگاه آموزشی فن آوری های نوین خطوط انتقال گاز کارگاه آموزشی "فن آوری های نوین خطوط انتقال گاز" در سالن همایش های گروه شرکت های توربوکمپرسورنفت چهارشنبه 3 شهریور 95 برگزار گردید. در این همایش جناب آقای مهندس هیوا خالدی در مورد توربین های گاز IGT25 سخنرانی نمودند. این همایش ویژه متخصصین شرکت ملی گاز، توسط گروه شرکت های توربوکمپرسور نفت و با همکاری شرکت زیمنس و با حضور جناب آقای دکتر پاک سرشت -مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز- برگزار گردید. در این همایش آقای مهندس هیوا خالدی (مدیرعامل شرکت توربوتک( و همچنین Mr.Naik Uddy ، Mr. Meyer Glitza و Mr. Sterz (از شرکت زیمنس) سخنرانی نمودند.