در زیر فهرست طرح های مختلف شرکت توربوتک را مشاهده فرمایید. برای دسترسی به اطلاعات بیشتر در خصوص هر طرح بر روی تصویر یا نام آن طرح کلیک کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با ما تماس بگیرید

طرح توربین ملی

اطلاعات جامع و تفصیلی مربوط به طرح توربین ملی

طرح خدمات پس از فروش

اطلاعات جامع در خصوص طرح خدمات پس از فروش

طرح پتروشیمی بوشهر

ارائه اطلاعات مربوط به طرح پتروشیمی بوشهر

طرح موتورهای هوایی

اطلاعات تفصیلی و جامع در خصوص طرح موتورهای هوایی