طرح موتورهای هوایی به منظور بومی‌سازی این نوع موتور‌ها و دستیابی به دانش طراحی ، آنالیز قسمت‌های محتلف، تهیه نقشه‌های مهندسی و ساخت، تهیه مدارک ساخت قطعات، نظارت بر ساخت و تحویل‌گیری، مدل‌سازی سیستمی موتور و تهیه رویه‌های تست کل موتور تعریف شده است.

طرح موتورهای هوایی

بنابراین بطور كلی موارد زیر از اهداف پروژه حاضر می‌باشد:

  • قرارگیری ایران به عنوان یکی از معدود کشورهای دارای فناوری طراحی و تولید كننده موتورهای جت برای هواپیماهای مسافربری
  • دستیابی به دانش فنی ساخت موتورهای جت مطابق با شرایط محیطی و زیرساخت‌های دانشی و فناوری‌های ساخت موجود در كشور
  • ارائه پشتیبانی‌‌های فنی برای بومی‌سازی و ارتقاء موتورهای موجود
  • دستیابی به زیرساخت‌های لازم و حیاتی برای نهادینه‌سازی توسعه و تولید موتورهای هوایی
  • گسترش زنجیره تأمین قطعات موتورهای توربینی و ارائه راه‌حل‌های مناسب برای مقابله با تحریم‌ها
  • دستیابی به قابلیت ساخت داخل قطعات موتورهای جت، ایجاد ارزش افزوده و توسعه اشتغال و جذب نیروی متخصص و تحصیل‌كرده
  • افزایش خدمات پس از فروش (تعمیر و نگهداری) سامانه‌‌های موتورهای جت در حال ساخت و یا در حال كار در كشور
طرح موتورهای هوایی

ارائه خدمات مشاوره در حوزه صنعت هوافضا در زمینه‌های طراحی، ساخت و تولید، تعمیرات و نگهداری

طرح موتورهای هوایی