ارتقای توان توربین های گازی

هدف پروژه امکان سنجی ارتقای توان و راندمان توربین های گازی فریم 5 و فریم 9 شرکت جنرال الکتریک که در شبکه برق کشور استفاده می شوند، بوده است.
مراحل پروژه:
  • بررسی فعالیت های انجام شده در زمینه ارتقای توربین های گازی
  • شناسایی راهکارهای موجود برای ارتقای توربین های گازی
  • بررسی توربین های گازی فریم 5 و فریم 9 و تعیین مقادیر ارتقا در المان های توربین گاز
  • بررسی قابلیت های ملی در زمینه طراحی و ساخت اجزای توربین های گازی
  • ترکیب سناریوهای منتخب و بررسی تغییرات توان و راندمان سیکل
  • براورد هزینه و مطالعات اقتصادی سناریوهای پیشنهادی و ارزش گذاری سناریوها
7 ماه
سازمان بهینه سازی انرژی پژوهشگاه نیرو
1389 - 1390
درخواست اطلاعات پروژه