شبیه سازی دینامیکی

هدف پروژه شبیه سازی دینامیکی فاز توربوکمپرسورهای 15 و 16 و بررسی نیاز و یا عدم نیاز به نصب شیر ریسایکل گرم می باشد
مراحل پروژه:
  • مدلسازی توربوکمپرسور و تجهیزات جانبی یونیتهای فاز 15 و 16 پارس جنوبی
  • پیاده سازی سیستم کننرل توربو کمپرسور
  • بررسی تاثیرات بالادست و پایین دست بر پایداری یونیت مزبور و تحلیل پایداری مجموعه یونیتهای فاز 15 و 16
  • بررسی نیاز و یا عدم نیاز به استفاده از شیر هات ریسایکل در سناریوهای عملکرد مجزا و مجموع
  • تعیین مشخصات شیر هات ریسایکل در صورت نیاز
  • تعیین راهکارهای مناسب جهت افزایش ایمنی سیستم و حذف شیر آنتی سرج در صورت نیاز
6 ماه
شرکت پتروکاران شفق کیش
1391 - 1391
درخواست اطلاعات پروژه