در زیر فهرست گروه های مختلف کاری در توربوتک را مشاهده فرمایید. برای دسترسی به اطلاعات بیشتر در خصوص هر گروه بر روی تصویر یا نام آن گروه کلیک کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با ما تماس بگیرید

گروه سیستم

اطلاعات مربوط به گروه سیستم

گروه مکانیک

اطلاعات مربوط به گروه مکانیک

گروه تکنولوژی

اطلاعات مربوط به گروه تکنولوژی

گروه برق و ابزار دقیق

اطلاعات گروه برق و ابزار دقیق

گروه توربو ماشین

اطلاعات مربوط به گروه توربو ماشین

گروه محفظه احتراق

اطلاعات گروه محفظه احتراق