گروه توربو ماشین متشکل از دو بخش کمپرسور و توربین است و در حال حاضر 9 نفر، متشکل از فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد و دکتری در این گروه مشغول به فعالیت می‌باشند. از جمله مهمترین فعالیت‌های این گروه می توان به تحلیل آئرودینامیک و انتقال حرارت، طراحی و بهینه‌سازی پره‌های توربین و کمپرسور، طراحی و بهینه سازی سیستم خنک کاری پره‌ها و طراحی پایین به بالا (مهندسی معکوس) اشاره کرد.

معرفی گروه توربو ماشین


از جمله مهمترین نرم افزارهای مورد استفاده در این گروه می توان به CFX, Fluent, ICEM CFD, ANSYS Mesh, Turbogrid, Bladegen, CATIA, Solid Works, Tecplot و MATLAB اشاره نمود. علاوه بر نرم افزار های تجاری، تعداد قابل توجهی کد های اختصاصی بر اساس نیازهای مجموعه تهیه شده است که از آن جمله می‌توان به کد یک بعدی شبیه سازی جریان درون کانال های خنک کاری، کد شبه سه بعدی جریان میان گذر و کد دوبعدی جریان بین پره ای اشاره کرد.

از آنجا که هسته مرکزی هر توربین گازی، مولفه های کمپرسور و توربین آن می‌باشد، بدست آوردن فلسفه طراحی و تدوین دانش فنی این مولفه ها از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد. برای بدست آوردن دانش طراحی این مولفه ها علاوه بر مطالعات تئوری و تحلیل‌های عملکردی نیاز به انجام تست‌های آزمایشگاهی می‌باشد. بدین منظور برای توسعه گروه توربوماشین، طراحی و راه‌اندازی تست‌استندهای مولفه ای و زیر مولفه ای مانند تست استند کمپرسور، تست استند توربین، تست کسکید، تست داغ پره های توربین، تست المان‌های خنک‌کاری و... در نظر گرفته شده است. همچنین تربیت نیروی انسانی برای طراحی و انجام تست‌های مورد نظر از دیگر چشم‌اندازهای گروه توربوماشین می‌باشد.